Energetske izkaznice

Energetske izkaznice

Varčevanje z energijo nam pomeni konkurenčno, varno, zanesljivo in dostopno oskrbo z energijo in energetskimi storitvami ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja in upoštevanju predpisov. Cilji na področju varčevanja z energijo so zlasti; zanesljiva oskrba z energijo, učinkovita pretvorba energije, zmanjšanje porabe energije, učinkovita raba energije, večja proizvodnja in raba obnovljivih virov energije, zagotavljanje energetskih storitev ter varstvu potrošnikov, kot odjemalcev energije. Vse te cilje lahko dosežemo z upoštevanjem predpisov varstva okolja. Z izdelavo energetske izkaznice lahko preverimo in določimo nove ukrepe energetske učinkovitosti ter načrtujemo naše stroške.

Izdelujemo vse vrste energetskih izkaznic.
Glede na vrsto stavbe oziroma namen njene uporabe ločimo dve vrsti energetskih izkaznic:

  • računska energetska izkaznica, ki se določi na podlagi izračunanih energijskih kazalnikov rabe energije stavbe. Računska energetska izkaznica se izda za novozgrajene stavbe in obstoječe stanovanjske stavbe, njena vsebina pa je določena v predpisih;
  • merjena energetska izkaznica se izda za obstoječe nestanovanjske stavbe.

V stavbah z več posameznimi deli se energetsko izkaznico izda za celotno stavbo. Lahko se izda energetsko izkaznico za posamezni del stavbe, kadar tehnične lastnosti stavbe in vgrajenih sistemov omogočajo celovito analizo energetske učinkovitosti posameznega dela stavbe. Če je energetska izkaznica izdana za celo stavbo in za posamezni del te stavbe, se za veljavno energetsko izkaznico upošteva energetska izkaznica, izdana za celotno stavbo.