Pisni sporazum

Pisni sporazum

Izdelamo pisni sporazum na gradbiščih, na katerih hkrati opravlja delo dvoje ali več delodajalcev in samozaposlenih delavcev. Le ti morajo s pisnim sporazumom določiti skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Vsak delodajalec mora v pisnem sporazumu določiti delavca za zagotovitev varnosti svojih delavcev. Delodajalci na gradbišču morajo sporazumno določiti delavca, ki zagotavlja usklajeno izvajanje ukrepov, določenih s pisnim sporazumom.