Varstvo pred požarom

Varstvo pred požarom

Si predstavljate, da pride v vašem podjetju do požara? Da vam le ta uniči vse kar ste ustvarili in gradili skozi vsa leta vašega poslovanja? Le z ustrezno stopnjo požarne varnosti v podjetju se lahko izognete večjim požarom in posledično nepopravljivi škodi. Ključnega pomena je usposobljenost zaposlenih iz varstva pred požarom, njihovo ukrepanje ob požaru in izvajanje določil, ki so navedena v požarnem redu. Redno in v predpisanih rokih je potrebno servisirati in pregledovati protipožarno opremo, sisteme aktivne požarne zaščite in izvajati preglede in meritve elektroinštalacij.