Projektna dokumentacija

Projektna dokumentacija

Področje projektne dokumentacije si lahko predstavljamo na zelo preprost način in sicer; kako in kaj potrebujemo da zgradimo (načrtujemo) nek objekt oziroma stavbo. Da lahko nek objekt zgradimo moramo izdelati projektno dokumentacijo ob tem pa moramo upoštevati določene predpise in bistvene zahteve projektiranja s področja; varnosti in zdravje pri delu, varstva pred požarom, s področja higienske in zdravstvene zaščite, varstva pred hrupom in varstva pri uporabi stavbe. Podjetje lahko da objekt v uporabo le, če predhodno pridobi dokumentacijo s področja varnosti in zdravja za uporabnika in varstva pred požarom. Projektna dokumetnacija mora biti izdelana tako za fazo gradnje objekta, kot za fazo vane uporabe objekta oziroma zagotavljati varstvo pri delu v celotni dobi uporabe objekta. Varno uporabo objektov lahko zagotovimo že v začetni fazi projektiranja (idejni projekt, idejna zasnova), ko se investitor odloča o arhitektonskih, tehničnih in/ali organizacijskih vidikih, da bi lahko izvedel gradnjo in pri tem upošteval predpise za varstvo pri delu in varstvo pred požarom.