Usposabljanja iz varnosti in zdravja pri delu

Usposabljanja iz varnosti in zdravja pri delu

Izvajamo teoretična in praktična usposabljanja na delovnih mestih. Teoretično in praktično usposabljanje izvajamo za:

  • pisarniške delavce,
  • delavce v trgovinski dejavnosti,
  • samozaposlene osebe,
  • proizvodne delavce,
  • delavce, ki upravljajo z viličarjem, gradbeno mehanizacijo ali dvigali,
  • delavce, ki uporabljajo motorne žage,
  • delavce, ki opravljajo dela na gradbiščih,
  • delavce, ki opravljajo kakršnokoli dejavnost.

Po zaključenem usposabljanju izdelamo zapisnik in izdamo potrdilo o usposabljanju.

Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja, pred razporeditvijo na drugo delo, pred uvajanjem nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu. Usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta in se izvaja po programu, ki ga mora delodajalec po potrebi obnavljati in katerega vsebino mora spreminjati glede na nove oblike in vrste nevarnosti.

Usposobljenost za varno delo preverja podjetje na delovnem mestu. Podjetje določi obvezne občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo za delavce, ki delajo na delovnem mestu, na katerem iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nezgode in poklicne bolezni ter za delavce, ki delajo na delovnih mestih, na katerih so nezgode pri delu in poklicne bolezni pogostejše. Na takšnih delovnih mestih rok za usposabljanje ne sme biti daljši od dveh let.

Inšpektor za delo lahko po opravljenem inšpekcijskem nadzoru odredi tudi preizkus teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo.