Varstvo okolja

Varstvo okolja

Varovanje okolja je temelj našega družbenega razvoja, ki nam daje pogoje za naše zdravje in življenje. Vsi prebivalci se srečujemo vsakodnevno z ukrepi varstva okolja. Z izvedbo ukrepov varstva okolja stremimo predvdsem k zmanjševanju obremenitev okolja, ohranjanju kakvosti okolja, k uporabi obnovljivih (naravnih) virov, k zmanjšanju rabe energije, k večkratni uporabi posameznih izdelkov in opuščanju ter nadomeščanju uporabe nevarnih snovi. Ob izvedbi ukrepov in upoštevanju predpisov bomo lahko naše okolje ohranili v takšni obliki, da nam bo omogočalo varno in zdravo delo in življenje.