Varnost in zdravje pri delu na gradbišču

Varnost in zdravje pri delu na gradbišču

Največ delovnih nesreč in poškodb pri delu se zgodi v gradbeni panogi. Najbolj pogosti so padci z višin, nesreče pri uporabi delovne opreme, poškodbe zaradi električnega toka, zasutje delavcev v izkopu in poškodbe zaradi padcev predmetov z višine. Za preprečevanje nesreč in poškodb pri delu je potrebno načrtovanje varnosti še pred pričetkom izvajanja del. Upoštevati je potrebno določila v varnostnem načrtu in zakonodaji za varno delo. Ključnega pomena je upoštevanje in izvedba vpisanih ukrepov s strani koordinatorja v času gradnje oz. izvajanja del.