Knjiga ukrepov

Knjiga ukrepov

V primeru izvajanja storitev koordinatorja na gradbišču zagotovimo knjigo ukrepov za varno delo.

V varnostnem načrtu oz. na gradbišču se vseh tveganj in nevarnosti ne da predvideti v naprej. Na gradbišču mora biti zato tudi knjiga ukrepov v katero se vpisujejo ugotovitve, navodila oz. dodatni ukrepi za zagotavljanje varnosti delavcev in vseh drugih oseb, ki se na gradbišču nahajajo. Potrebno je navesti tudi rok za odpravo pomanjkljivosti ter izvajalca del oz. njegovo odgovorno osebo, ki mora biti z vpisom v knjigo ukrepov tudi seznanjena. Knjiga ukrepov mora biti na gradbišču celoten čas gradnje in v primeru nadzora delovnega inšpektorja le temu tudi na voljo za vpogled. Knjiga ukrepov mora biti na voljo tudi vsem preostalim udeležencem pri gradnji.