Načrt gospodarjenja z azbestnimi odpadki

Načrt gospodarjenja z azbestnimi odpadki

Izdelamo Vam načrt gospodarjenja z azbestnimi odpadki, načrt dela z azbestom in oceno tveganja za delo z azbestom.

Povzročitelj azbestnih odpadkov mora izdelati načrt gospodarjenja z azbestnimi odpadki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Načrt gospodarjenja z azbestnimi odpadki mora glede predvidene količine odpadkov, ki vsebujejo azbest, in načini ravnanja z njimi upoštevati usmeritve iz operativnih programov varstva okolja na področju ravnanja z odpadki. Ocena tveganja je sestavni del načrta gospodarjenja z azbestnimi odpadki.