Izdelava navodil za varno delo

Izdelava navodil za varno delo

Da se dela varno opravljajo morajo biti delavci seznanjeni z navodili za varno delo na delovnem mestu oz. pri uporabi delovne opreme ali stroja. Navodila za varno delo morajo biti delavcem na razpolago ves čas.

Izdelujemo navodila za varno delo za različno delovno opremo in stroje.