Poškodbe pri delu

Poškodbe pri delu

Delodajalec mora inšpekciji dela takoj prijaviti vsako nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni, kolektivno nezgodo, nevarni pojav in ugotovljeno poklicno bolezen.

Nevaren pojav:
Delodajalec mora inšpekciji dela takoj prijaviti vsak nevarni pojav na obrazcu, ki je skupaj z navodili za izpolnjevanje, objavljen na spletnih straneh Inšpektorata Republike Slovenije za delo.

Poklicne bolezni:
Delodajalec mora Inšpektoratu Republike Slovenije za delo prijaviti vsako ugotovljeno poklicno bolezen takoj, ko je seznanjen, da je bila poklicna bolezen ugotovljena. Delodajalec prijavi ugotovljeno poklicno bolezen na obrazcu, ki je skupaj z navodili za izpolnjevanje, objavljen na spletnih straneh Inšpektorata Republike Slovenije za delo.

Nudimo vam pomoč pri izpolnjevanju prijav poškodb pri delu, nevarnih pojavov in poklicnih bolezni.