Promocija zdravja na delovnem mestu

Promocija zdravja na delovnem mestu

Izdelamo vam načrt promocije zdravja na delovnem mestu. Načrt promocije zdravja se izdela za različne dejavnosti in se prilagodi delovnem okolju, kjer delavci opravljajo delo. Glede na veljavne predpise mora podjetje načrtovati promocijo zdravja na delovnem mestu ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva, pa tudi način spremljanja njenega izvajanja.