Kontrolni pregledi

Kontrolni pregledi

Glede na določila v požarnem redu in glede na kontrolni list se lahko dogovorimo, da za vas izvedemo kontrolne preglede, ki jih morate izvajati. Ob tem izpolnimo tudi kontrolni list stanja varstva pred požarom, ki se nahaja v prilogah požarnega reda. V primeru ugotovljenih pomanjkljivostih vas tudi obvestimo in predlagamo rešitve za odpravo le teh.