Vaja evakuacije

Vaja evakuacije

Lastniki ali uporabniki objektov, za katere je potrebno izdelati načrte evakuacije, morajo najmanj enkrat letno izvesti usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta. O izvedbi je potrebno voditi evidenco o času vaje, načinu izvedbe in o sodelujočih osebah na vaji. Namen izvedbe vaja evakuacije je, da uporabniki objekta spoznajo objekt, evakuacijsko pot evakuacijske izhode in lokacijo zbirnega mesta, ki jih lahko potem uporabijo v primeru požara ali druge nevarnosti. Pomembno je, da pri vaji sodelujejo osebe odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, saj imajo v primeru požara ali druge nevarnosti prav one glavno nalogo pri izvedbi evakuacije.

Kontaktirajte nas, skupaj bomo izdelali načrt vaje evakuacije in izdelali scenarij po katerem se bo vaja evakuacije nato tudi izvedla. Poznamo več možnih izvedb evakuacije, ki se prilagodijo lastnostim posameznega objekta. O vaji evakuacije vam izdelamo zapisnik.