Strokovni delavec za varstvo pred požarom

Strokovni delavec za varstvo pred požarom

Izvajamo vse strokovne naloge iz varstva pred požarom glede na zakonodajo in predpise. Lahko se dogovorimo o obsegih in nalogah, ki bi jih za vas izvajali kot strokovni delavci. Na podlagi sklenjene pogodbe bi za vas vodili predpisane evidence iz varstva pred požarom, spremljali in vas obveščali o novih predpisih, sodelovali z inšpekcijskimi službami, svetovali pred nakupom opreme za varstvo pred požarom, izvajali nadzore nad izvajanjem ukrepov varstva pred požarom in izdelovali poročila o ugotovitvah.

Lastnik ali uporabnik lahko pooblasti ustrezno usposobljeno fizično ali pravno osebo, ki mu je odgovorna za izvajanje ukrepov varstva pred požarom. V večstanovanjskih hišah se lahko za izvajanje ukrepov varstva pred požarom pooblasti tudi upravitelja, če je ustrezno usposobljen.

Poleg strokovnega delavca za varstvo pred požarom izvajamo tudi naloge strokovnega delavca za varnost in zdravje pri delu.