Ocena požarne ogroženosti

Ocena požarne ogroženosti

Ocena požarne ogroženosti je osnova za načrtovanje vseh ukrepov iz varstva pred požarom. Ocena požarne ogroženosti nam pove tudi ali je potrebno izdelati načrte evakuacije iz objekta in požarne načrte, ki se izdelajo za gasilce.

Oceno požarne ogroženosti so dolžni izdelati lastniki ali uporabniki poslovnih objektov, industrijskih objektov in lokalne skupnosti pri pripravi načrtov varstva pred požarom ter pri pripravi načrtov zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.

Ocena zajema ocenjevanje požarne ogroženosti v okoljih:

 • naravnem,
 • bivalnem,
 • industrijskem, ki ni obremenjeno z nevarnimi snovmi,
 • industrijskem, obremenjenem z nevarnimi snovmi,
 • prometu.
Z oceno se ugotavljajo te stopnje požarne ogroženosti posameznega okolja:
 • stopnja 1 - zelo majhna požarna ogroženost,
 • stopnja 2 - majhna požarna ogroženost,
 • stopnja 3 - srednja požarna ogroženost,
 • stopnja 4 - srednja do povečana požarna ogroženost,
 • stopnja 5 - velika požarna ogroženost in
 • stopnja 6 - zelo velika požarna ogroženost.

Na podlagi dobljenih stopenj požarne ogroženosti mora zavezanec načrtovati in izvajati dejanski ogroženosti primerne ukrepe varstva pred požarom.