Meritve električnih in strelovodnih inštalacij

Meritve električnih in strelovodnih inštalacij

Z zunanjimi sodelavci vam zagotovimo meritve električnih inštalacij in strelovodnih inštalacij.

Električne inštalacije:
Meritve električne inštalacije se izvajajo periodično in sicer v roku, ki ni daljši od osem let. V primeru, da so v stavbi prisotni prostori s potencialno eksplozivno atmosfero je rok za meritve dve leti. Za stanovanjske hiše je rok za meritve električnih inštalacij na šestnajst let. Z meritvami se ugotavlja stanje sledečih veličin:

  • prve in periodične meritve zaščite pred visoko napetostjo dotika,
  • meritve električnih veličin – pregledi in preskusi električnih inštalacij in razdelilnikov,
  • meritve izolacijske upornosti,
  • meritve dodatnih izenačitev potenciala,
  • meritve blodečih tokov,
  • kontrola in meritve prenapetostnih odvodnikov.

Strelovodna inštalacija:

  • prve in periodične meritve ozemljitev in strelovodnih napeljav,
  • meritve specifične upornosti zemlje,
  • odkrivanje poškodb in napak na strelovodni inštalaciji,
  • meritve upornosti vseh delov strelovoda.

Po končanih meritvah se izdela uradno poročilo o meritvah, ki vsebuje podatke o objektu, vizualnem pregledu in ovrednotenje meritev v skladu s predpisi.