Pregledi in servisi gasilnikov in hidrantnih omrežij

Pregledi in servisi gasilnikov in hidrantnih omrežij

Z zunanjimi sodelavci vam zagotovimo preglede in servise gasilnikov in hidrantnih omrežij.

Pregledi gasilnikov:
Za vzdrževanje gasilnikov so dolžni lastniki prostorov ali objektov, kjer se gasilniki nahajajo. Gasilnike se vzdržuje glede na roke, ki jih določijo posamezni proizvajalci oz. glede na podatke, ki so navedeni na servisni nalepki na samem gasilniku. Načeloma se nove gasilnike pregleduje po dveh letih, nato pa na vsako nadaljno leto. V primeru, da smo gasilnik uporabili ga je potrebno dati na servis, kjer ga pregledajo in ponovno napolnijo za nadaljno uporabo. Če se pri pregledih ugotovi, da so posamezni deli gasilnika okvarjeni ali poškodovani je potrebno te dele zamenjati.

Pregledi hidrantnih omrežij:
Lastnik, uporabnik ali upravljalec stanovanjskih, poslovnih ter industrijskih objektov mora pred pričetkom uporabe vgrajenega hidrantnega omrežja pridobiti potrdilo, da hidrantno omrežje deluje brezhibno. Potrdilo se pridobi za novo vgrajeno hidrantno omrežje, razširitev hidrantnega omrežja in spremenjeni ali zamenjani del hidrantnega omrežja. Nato pa je potrebno enkrat letno izvajati redni periodični pregled hidrantnega omrežja.